Đào tạo

Nội dung đào tạo bảo vệ

Tất cả nhân viên khi ứng tuyển vào Lực lượng bảo vệ Công ty chúng tôi, đều phải trải qua những đợt kiểm tra thể hình, sức khỏe, trắc nghiệm, phỏng vấn để xác định tính cách khả năng, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm…đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn tuyển dụng, và học viên sẽ được đào tạo chính thức tại trung tâm đào tạo đặc biệt của Công an và Công ty. Các học viên được dào tạo dựa trên một giáo trình riêng biệt và chuyên môn do các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ của Công an và Bộ Quốc phòng xây dựng. Giáo trình này thường xuyên được nâng cấp và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn.

Chương trình khóa đào tạo cơ bản

STT Nội dung huấn luyện Đơn vị phụ trách huấn luyện Nơi huấn luyện
1 Những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp Cán bộ công ty Giảng đường Công ty
2 Pháp luật Phòng PC 11 – CA Tp. HCM Giảng đường Công ty
3 Nghiệp vụ cơ bản Phòng PV 28- CA Tp. HCM Giảng đường Công ty
4 Nghiệp vụ Bảo vệ Cán bộ Công ty Giảng đường Công ty
5 Nghiệp vụ PCCC Sở Cảnh sát PCCC Tp. HCM Trụ sở CA PCCC Tp. HCM
6 Sơ cấp cứu Sở Cảnh sát PCCC Tp. HCM Trụ sở CA PCCC Tp. HCM
7 Điều lệnh đội ngũ - Võ thuật Cán bộ Công ty Giảng đường Công ty
8 Sử dụng Công cụ hỗ trợ Cán bộ Công ty Giảng đường Công ty

Tổng thời gian huấn luyện là : 45 ngày và 15 ngày thực tập thực tế tại mục tiêu.