Tin tức

2018-08-14

Dịch vụ vệ sĩ cao cấp kiêm tài xế

Xác minh nhân thân của một người là việc thu thập những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến người đó để làm sáng tỏ những yêu cầu của khách hàng.

img
Xem thêm